Impressum

NIGHTOMANIA

Wangeroogstr 47

40468 Dusseldorf

djnight161@gmail.com

Tel.  01788325745

 

Odpowiedzialność za treść
Treść naszych stron została stworzona z wielką starannością. Nie możemy jednak zagwarantować poprawności, kompletności i aktualności treści. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki
Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za te treści osób trzecich. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiedzialny jest zawsze dostawca lub operator stron. Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie, gdy zostały połączone. W momencie tworzenia linku nie znaleziono żadnych nielegalnych treści. Stałe monitorowanie treści stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadnione bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

Prawo autorskie
Treści i dzieła na tych stronach stworzone przez operatora strony podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopie tej witryny są dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo wszystko dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie treści.

Oświadczenie o ochronie danych

1. Ochrona danych w skrócie
Informacje ogólne
Poniższe informacje zapewniają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej
Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?
Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony. Dane kontaktowe można znaleźć w nadruku tej witryny.

Jak zbieramy Twoje dane?
Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być na przykład dane, które podajesz w formularzu kontaktowym. Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. Przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas przeglądania strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na naszą stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane?
Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezbłędności serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych?
W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w informacji prawnej, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może być ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Twoje zachowanie podczas surfowania jest zwykle analizowane anonimowo; zachowania podczas surfowania nie można przypisać do Ciebie. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych. Możesz sprzeciwić się tej analizie. O możliwości wniesienia sprzeciwu poinformujemy w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe informacje o
ochronie danych
Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. Podczas korzystania z tej witryny zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak iw jakim celu się to robi.
Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. Podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego Organem
odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

NIGHTOMANIA
Sonnenstraße 164
42277 Wuppertal
Tel. 015237162880 Marcin Gruszczak i 01788325745 Tomek Lipowski

odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podaje cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. Nazwiska, adresy e-mail itp.) Ę.) Decyduje.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Wystarczy, że wyślesz nam nieformalną wiadomość e-mailem, telefonicznie lub SMS-em. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed odwołaniem.

Prawo do odwołania się do odpowiedzialnego organu nadzorczego
W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych, osoba zainteresowana ma prawo wnieść skargę do odpowiedzialnego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym ds. Ochrony danych jest stanowy inspektor ochrony danych w kraju związkowym, w którym ma siedzibę nasza firma. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub stronie trzeciej, w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy jest to technicznie wykonalne

informacje, blokowanie, usuwanie
W ramach obowiązujących przepisów ustawowych przysługuje Ci prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w informacji prawnej, jeśli masz dalsze pytania na temat danych osobowych.
Sprzeciw wobec poczty reklamowej
Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych reklam i materiałów informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, takich jak wiadomości spamowe.

3. Gromadzenie danych w plikach cookie naszej witryny

Niektóre serwisy używają tzw. Cookies. Pliki cookie nie wyrządzają szkody na komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Po Twojej wizycie są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby być informowanym o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach. wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie i aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli wyłączysz pliki cookie, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona. Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, których Państwo potrzebują (np. Funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO zapisane. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zapisywane są inne pliki cookie (np. Pliki cookie do analizy zachowania podczas surfowania), zostaną one oddzielnie omówione w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera
Dostawca serwisu automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas zapytania serwera
  • adres IP

Te dane nie będą łączone z innymi źródłami danych. Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań przedumownych.

Formularz kontaktowy
Jeśli wyślesz nam zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody. Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz cofnąć tę zgodę. Wystarczy nieformalny e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzonych przed odwołaniem. Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, Cofnij swoją zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. Po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Przetwarzanie danych (dane klienta i dane umowy)
Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do ustanowienia, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub do wystawienia rachunku. Zebrane dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umowy dla sklepów internetowych, sprzedawców i wysyłki towarów
Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, na przykład do firmy, której powierzono dostawę towarów lub instytucji kredytowej, której zlecono realizację płatności. Dalsze przekazywanie danych nie ma miejsca lub tylko wtedy, gdy wyraziłeś wyraźną zgodę na transmisję. Twoje dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, np. W celach reklamowych. Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań przedumownych.

4. Wtyczki i narzędzia
YouTube
Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek YouTube obsługiwanych przez Google. Operatorem serwisu jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie swojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube. YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

Vimeo
Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki z portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. Serwer Vimeo jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Vimeo uzyskuje również Twój adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie jesteś zalogowany do Vimeo lub nie masz konta Vimeo. Informacje zarejestrowane przez Vimeo są przesyłane na serwer Vimeo w USA.Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Vimeo, umożliwiasz Vimeo przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta Vimeo.https://vimeo.com/privacy .

Czcionki internetowe Google
Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google, w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. W tym celu używana przeglądarka musi łączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona internetowa została otwarta za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z czcionek internetowych Google ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, Twój komputer użyje standardowej czcionki.https://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://www.google.com/policies/privacy/ .

mapy Google
Ta strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

Korzystanie z wtyczek społecznościowych Facebooka
Ta oferta wykorzystuje wtyczki społecznościowe („wtyczki”) z sieci społecznościowej facebook.com, której operatorem jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”) . Wtyczki można rozpoznać po jednym z logo Facebooka (biała litera „f” na niebieskim kafelku, słowa „polubienie” lub „kciuk w górę”) lub są oznaczone dodatkiem „Facebook Social Plugin”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można obejrzeć na Facebooku.
Jeśli użytkownik wywoła stronę internetową tej oferty, która zawiera taką wtyczkę, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio z Facebooka do Twojej przeglądarki, która integruje ją ze stroną internetową. W związku z tym dostawca nie ma wpływu na ilość danych, które Facebook zbiera za pomocą tej wtyczki i dlatego informuje użytkowników zgodnie ze swoim poziomem wiedzy: Poprzez integrację wtyczki Facebook otrzymuje informacje, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej strony oferty. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do swojego konta na Facebooku. Gdy użytkownicy wchodzą w interakcję z wtyczkami, na przykład naciskają przycisk Lubię to lub zostawiają komentarz, odpowiednie informacje są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki do Facebooka i tam przechowywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, nadal istnieje możliwość, że Facebook znajdzie jego adres IP i zapisze go. Według Facebooka w Niemczech zapisywany jest tylko zanonimizowany adres IP. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, a także powiązane prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności użytkowników można znaleźć w informacjach o ochronie danych Facebooka. że Facebook dowiaduje się i przechowuje swój adres IP. Według Facebooka w Niemczech zapisywany jest tylko zanonimizowany adres IP. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, a także powiązane prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności użytkowników można znaleźć w informacjach o ochronie danych Facebooka. że Facebook dowiaduje się i przechowuje swój adres IP. Według Facebooka w Niemczech zapisywany jest tylko zanonimizowany adres IP. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, a także powiązane prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności użytkowników można znaleźć w informacjach o ochronie danych Facebooka.
Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook zbierał dane o nim za pośrednictwem tej oferty i łączył je z jego danymi członkowskimi przechowywanymi na Facebooku, musi wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem strony internetowej. Dalsze ustawienia i zaprzeczenie wykorzystywania danych do celów reklamowych są możliwe w ustawieniach profilu na Facebooku. https://www.facebook.com/about/privacy

impressum 1